Po Polsku

Witamy

Witamy

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii-Anhalt jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej, które działa na rzecz lepszego porozumienia miedzy Niemcami, a Polską oraz poszerzaniu wiedzy w Saksonii-Anhalt na temat Polski jako kraju sąsiedniego.
Nasze stowarzyszenie działa na rzecz krzewienia kultury i tradycji polskich, propagowania dobrego wizerunku Polski w Niemczech oraz nauki języka polskiego w Saksonii – Anhalt.
Ponadto stanowimy punkt kontaktowy dla wszystkich Polaków żyjących w Saksonii – Anhalt i służymy pomocą we wszelkich kwestiach dotyczących życia codziennego i kulturowego w naszym regionie.

-> Info dla Polaków

Neu auf der Seite
Regionale Gesellschaften