Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Kim jesteśmy?

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Sachsen Anhalt zostało założone w lutym 1998 roku. Zrzeszamy przedstawicieli nauki, gospodarki, oświaty, kultury, członków Landtagu i poza-rządowych organizacji. Jesteśmy partnerem doradczym dla instytucji, uczelni wyższych oraz firm, znajdujących się w obrębie Sachsen-Anhalt, odnośnie pytań związanych z polskimi rozporządzeniami. Organizujemy różnego rodzaju imprezy, wykłady, wyjazdy jak również konferencje naukowe oraz seminaria, które przyczyniają się lepszemu porozumieniu między Polską, a Niemcami oraz pogłębieniu wiedzy o Polsce jako kraju sąsiedniego, w Sachsen Anhalt.

Czym się zajmujemy?

Punkt ciężkości pracy intelektualnej naszego stowarzyszenia położony jest na spotkania osób z Polski i Niemiec. Wspólne dyskusje na temat podobieństw i różnic kulturowych przyczyniają się do lepszego, wzajemnego zrozumienia. Naszym celem jest zachęcić , przede wszystkim młodzież, aby normy i wartości własnego społeczeństwa obserwowała przez pryzmat innej kultury. Ważną rolę odgrywają osobiste spotkania, przy których prowadzi się rozmowy na temat polsko-niemieckiej historii i kultury, niweluje uprzedzenia oraz pobudza się zainteresowanie Polską.
Oferując różnorodną ofertę imprez chcemy dotrzeć do szerokiej publiczności. Poza tym , poprzez nasz udział w kongresach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach w obu krajach przyczyniamy się do powstawania i rozwoju trwałych relacji miedzy Sachsen-Anhalt, a Polską.

Czego chcemy?

  • kształtować i rozszerzać relacje Rzeczpospolitej Polski na szczeblu landu i jego stolicy.
  • pobudzać i przyśpieszać dialog między Niemcami, a Polską.
  • budzić zainteresowanie Polską jako naszym sąsiadem.
  • opracowywać, przedstawiać oraz prowadzić dyskusje nad kulturalnymi, socjalnymi oraz politycznymi aspektami niemiecko-polskiej przeszłości i teraźniejszości w mediach filmie, fotografii, literaturze, teatrze, muzyce, oraz sztuce.
  • wspomagać szkolne i młodzieżowe wymiany między Polską, a Niemcami.

Czego potrzebujemy?

Przy naszej pracy nowe idee i dodatkowa chęć zaangażowania się są niezbędne. Państwa pomysły oraz propozycje, które pragniecie zrealizować, mieszczące się w zakresie naszej działalności, są zawsze mile widziane. Cieszy nas każdy oddźwięk z Państwa strony na nasze uroczystości, przy realizacji których jesteśmy otwarci na wsparcie i pomoc.

Neu auf der Seite
Regionale Gesellschaften