Auf dem Weg zum Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen – Online-Diskussion 01.09.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zur Online-Diskussion Auf dem Weg zum Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen ein, die am Mittwoch, den 1.9.2021, um 18 Uhr stattfindet.
Die Diskussion mit Expertinnen und Experten im Bereich der bilateralen und erinnerungskulturellen Zusammenarbeit soll die öffentliche Debatte um den Konzept für den geplanten Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen, der am 30.8.2021 präsentiert wird, einleiten.
Die Diskussion wird auf Deutsch und Polnisch mit Simultanübersetzung stattfinden.
Im Anhang finden Sie die Einladung in beiden Sprachen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Andrzej Kaluza

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na dyskusję online Zmierzając ku Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską, która odbędzie się w środę, 1.9.2021 r. o godz. 18.00. Dyskusja z ekspertami w dziedzinie współpracy bilateralnej i kultury pamięci ma na celu zainicjowanie debaty publicznej na temat koncepcji planowanego Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską, która zostanie zaprezentowana 30 sierpnia 2021 r. Dyskusja odbędzie się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.
Załączamy zaproszenie w obu językach.

Z wyrazami szacunku
Dr. Andrzej Kaluza

Neu auf der Seite
Regionale Gesellschaften